Hipnoterapija

Kaj hipnoterapija je, zakaj in kako se uporablja in kako lahko s pomočjo hipnoterapije dosegamo zastavljene cilje na osebnem, družbenem in poslovnem področju?

Hipnoterapija je spreminjanje miselnih vzorcev s pomočjo hipnoze. Hipnoterapevt uporablja hipnozo kot pripomoček, da pridobi pri klientu sproščeno stanje, kjer se odmakne  zavest in kritični faktor. Ko zavest in kritični faktor nista prisotna ima hipnoterapevt dostop do nezavednega dela  uma klienta, kjer  lahko vpliva na njegove globoko zakoreninjene miselne vzorce. V stanju hipnoze klient ne spi, njegovi občutki zaznave se povečajo. Klient v stanju hipnoze sliši vse, kar mu hipoterapevt razlaga in lahko ozavestiti svoje nezavedne trenutke. V stanju hipnoze klient ne pove stvari, ki jih ne želi deliti s hipnoterapevtom. Po terapiji oz. ko je stanje hipnoze končano, se klient zaveda povedanega.
Hipnoterapijo priporočamo vsem, ki se soočate z ovirami pri doseganju zastavljenih ciljev, imate morebitne strahove, fobije, oziroma kake druge neprijetnosti, ki vas skozi življenje ovirajo (slaba samopodoba, slabo samospoštovanje, prevelika telesa teža, razne odvisnosti…) Hipnoterapijo lahko klient prekine v vsakem trenutku, če mu karkoli ne odgovarja.