Hipnoterapija - o moči našega uma

ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI

Samopodoba je avtocesta našega življenja. Lepša je, lepše se po njej potuje, je zapisala avtorica knjige Skrivnosti življenja – Ne pustite se zapeljati Breda Rožič.

Samopodoba je vsota samozavesti in samospoštovanja. Le dobra samozavest in dobro samospoštovanje ustvarita pogoje za dobro samopodobo.

Spoznati sebe, se razumeti, ljubiti, ceniti, sprejemati, razvijati in do sebe razviti čisti odnos, je stvar posameznika in njegovega dojemanja smisla življenja.

Ob rojstvu nepopisan list je v vstopu v samostojno življenje že popisan, zaznamovan, usmerjen in delno izoblikovan. Pečat, ki ga pusti družina in okolica na posamezniku, zaznamuje njegovo življenje.

Ljudje z izdelano dobro samopodobo si znajo dobro postavljati svoje cilje (osebne, poklicne, itd.) in jih tudi dosegati. Drugače misleči jih na njihovi poti ne motijo, še več, so njihovi učitelji. Ljudje dobre samopodobe zmorejo v vseh življenskih okoljih in situacijah reševati probleme in zagate na način, da stres, ki v takih okoliščinah nastaja, pretirano ne vpliva na  kakovost njihovega življenja. Taki ljudje so dodana vrednost vsake družine, skupnosti in družbe.

Ljudje slabe samopodobe, si cilje v življenju zelo težko izoblikujejo in jih tudi zelo težko zasledujejo, ter dosegajo. Krivce za neljube situacije, ki nastajajo v njihovem življenju pogosto iščejo zunaj sebe. Za svoja neprava dejanja vedno iščejo in najdejo opravičilo. Nezadovoljstvo takih ljudi je njihova stalnica. Moti jih vse in vsak, ki se z njimi ne strinja. Iščejo svoj prostor v podrejenem ali nadrejenem položaju. Zunanji in notranji stres je njihov pogosti spremljevalec. Njihovo nezadovoljstvo rojeva zavisti, ljubosumje,  škodoželnost, sovraštvo in na koncu tudi zlobo. Dolgo časa trajajoča navedena stanja nujno vodijo v bolezni in razne odvisnosti, zato so bolezni pogoste njihove spremljevalke. Premnogi ljudje slabe samopodobe nad življenjem tudi obupajo.

Slaba samopodoba je izraz slabega samospoštovanja in slabe samozavesti, dobre samozavesti in slabega samospoštovanja ali dobrega samospoštovanja in slabe samozavesti.

Samopodoba posameznika se gradi od rojstva in se lahko spreminja do smrti.

Pri graditvi dobre samopodobe se je najprej potrebno zavedati vzorcev, navad in misli, ki obvladujejo vaše življenje, vas na poti življenja ovirajo in ne zadovoljujejo vaših sanj in pričakovanj. Ko za teh stanj zavedate, jih je potrebno spremeniti, oziroma, nadomestiti z navadami in miselnimi vzorci, ki vas v življenju ne bodo omejevale, temveč vas bodo spodbujale in nagrajevale. Pri tem je v veliko pomoč hipnoterapevt, ki zna prisluhniti in razložiti povezave in delovanje misli na telo in življenske situacije, ter vam s pomočjo hipnotičnega stanja in posredovanjem pravih sugestij pomaga pri spremembi miselnih vzorcev.