Hipnoterapija - pritegnimo obilje

OBILJE – PRAVICO IMAMO DO OBILJA

Imamo pravico biti bogati? Tukaj smo, da bi živeli v obilju in bili srečni, žareči in svobodni. Nismo prišli na svet, da bi bili siromašni, torej, bi morali imeti dovolj obilja, ki ga potrebujemo za polno, srečno in uspešno življenje.

Tukaj smo, da bi rasli, se duhovno, socialno in materialno širili,  razvijali. Zelo pomembno pri tem je, da smo se zmožni obkrožiti  z lepoto in razkošjem.

Zakaj bi se zadovoljili s tem, da imamo ravno toliko, da shajamo?

Ne dopustite, da bi vam kdorkoli zbujal dvome ali sram zaradi vaše želje po kakršnemkoli bogastvu (materialnem, duhovnem, itd). Na najglobji ravni je to želja po popolnejšem, srečnejšem, čudovitejšem življenju prav vsakega izmed nas.

Gre za potrebo, ki ni zgolj dobra, temveč je zelo dobra. Ko imamo ljudje dovolj materialnih dobrin za življenje, lahko brezskrbno ustvarjamo. Poprej naše misli največ pozornosti posvečajo eksistenci. Ko imamo ljudje dovolj široko duhovno obzorje, nismo škodljivi in ko je socialni krog v katerem živimo dovolj velik za naš obstoj, smo srečni. 

Denar je simbol izmenjave. Za nas je to ne le simbol osvoboditve od hotenja, temveč tudi lepote, prefinjenosti, obilja in razkošja. Hkrati je simbol ekonomskega zdravja naroda.

Kadar denar prosto kroži v našem življenju, smo ekonomsko zdravi, kadar naše misli niso ujete v mreže smo duhovno zdravi in kadar smo zadovoljivo vključeni v okolje iz katerega izviramo, smo socialno zdravi.

Ko ljudje začnejo kopičiti denar in se ob tem polniti s strahom, tedaj ekonomsko zbolijo. Ko ljudje izgubijo stik s samim seboj, duševno zbolijo. Ko se posamezniki niso sposobni vključiti v bivalno, delovno, življensko okolje iz katerega izhajajo, izgubijo socialni stik z okolico.

Vsakdo, ki se potrudi, da se seznani z zakoni uma, in ne verjame le v moč denarja zagotovo ve, da nikdar ne bo v pomanjkanju. Ne glede na gospodarske krize, borzna nihanja, recesije, stavke, viruse, vedno hujšo inflacijo ali celo vojno, bo venomer več kot zadostno preskrbljen, saj svojo moč črpa iz drugačnega prepričanja.
Umsko se lahko prepričamo, da denar večno prosto kroži v našem življenju in da imamo vedno na voljo čudovit prebitek. Če ustvarjamo strah o pridobivanju denarja, nas strah vedno pogosteje tudi obišče.
Kakršna so naša prepričanja o denarju, kolikšno moč mu posvečamo in takšno je naše denarno obilje. Če bi se zgodilo, da bi že jutri prišlo do finančnega kolapsa in bi  lastnina ostala brez vrednosti, bodo določeni zaradi prepričanja, da si zmorejo pridobiti finančna sredstva, še vedno privlačili bogastvo. 

Na hipnoterapiji ugotavljamo in odpravljamo umske in duhovne prepreke, ki nam ne dopustijo, da materialne dobrine prosto krožijo v našem življenju.

Čustvena stanja kot so zavist, ljubosumje, itd. zavirajo pretok materialnih sredstev.

Materialne dobrine, ki so pridobljene na nedovoljene načine, puščajo v ljudeh velike negativne posledice na različnih področjih njihovega življenja in življenskega udejstvovanja, zato ljudem, ki denar pridobivajo na nezakonite načine nikoli in nikdar ne smemo biti zavistni.

Ljudem, ki so umsko in duhovno bogati, ne primankuje materialnega obilja.