Samopodoba

ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI Samopodoba je avtocesta našega življenja. Lepša kot je avtocesta, udobnejša je vožnja. Samopodoba je vsota samozavesti in samospoštovanja. Le dobra samozavest in dobro samospoštovanje ustvarita pogoje za dobro samopodobo. Spoznati sebe, se razumeti, ljubiti, ceniti, sprejemati, razvijati in do sebe razviti čisti odnos, je stvar posameznika in njegovega dojemanja smisla življenja. […]

Read More