Svet se je znašel v neki čudni situaciji, kjer so se vrednote, za katere smo se še pred kratkim zavzemali, spremenile, oziroma izgubljajo svoj pomen.

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu razvoju telekomunikacij, računalništva, medicine, robotike, elektronike, itd., ki nas usmerja v svet zunaj nas. Družba nas potiska  v  svet potrošništva in drugih oblik zasvojenosti, kjer se izgubljajo osebnosti in nastajajo sledljivci, kimavci in vseh vrst odvisniki.

Soočamo se tudi z novimi izzivi, ki človeka in njegovo življenje postavljajo na splet in v virtualni svet.

Vzgoja otrok
Vzgoja otrok

Pasti spleta, virtualnega sveta, globalizacije in pasti  spletnih velikanov na posameznikih ter množicah, poleg pozitivnih učinkov, puščajo ogromne negativne posledice.
Negativne posledice se kažejo v veliki meri v psihozi ljudi, stanju katerega se neposredni uporabniki zavejo šele, ko je že narejeno nad njimi spletno nasilje  in ga tudi sami nevede ali vede vršijo nad ostalimi uporabniki spletnih vsebin.

Kako se spopasti s pastmi spletnih velikanov, zavarovati svojo zasebnost in ranljivost, je vprašanje današnjega časa?
Vzgoja se začne v družini, nadaljuje v vzgojnoizobraževalnih ustanovah z dodatkom okolice, socialnih medijih, cerkvenih inštitucijah, itd, zato je  predavanje namenjeno širši populaciji, staršem, predvzgojnim enotam, šolam, oziroma vsem vzgojnoizobraževalnim inštitucijam, da znajo v svoje programe in izobraževanje vključiti zelo pomemben vidik vsebin na področju osebnega razvoja posameznikov, osebnega zadovoljstva in osebnih vrednot. To so vrednote, ki se edine lahko postavijo po robu materializmu, ki ga nam skozi potrošniško družbo vsiljuje današnji svet. Celovito osebno zadovoljni ljudje so zelo težko dojemljivi za manipulacije, zato je nujno potrebno otroke naučiti, kako prepoznati nesprejemljivosti in pasti spletnega sveta.