Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali okvare. Je dinamičen proces, ki vključuje fizične, čustvene, dušne, socialne in okoljske vidike. Zdravje nam omogoča, da lahko živimo polno, aktivno življenje, ter se soočamo z njenimi vsakdanjimi izzivi. Skrb za zdravje telesa vključuje skrb za duševno zdravje, uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, dovolj spanja, izogibanje škodljivim navadam in redne zdravstvene preglede. Zdravljenje bolezni, slabega počutja ali različnih odvisnosti ne zahteva samo odpravo posledic bolezni, temveč nujno zahteva odpravo vzrokov, ki so do teh bolezni, slabega počutja ali odvisnosti pripeljale. Šele po odpravi vzrokov za nastanek bolezni, slabega počutja ali odvisnosti in odpravi njihovih posledic lahko pričakujemo stanje telesa in duha, v katerem se bolezni, slabo počutje ali odvisnosti ne bodo več ponavljale.

Če zdravimo le posledice bolezni, slabega počutja ali odvisnosti, se bodo le te v kratkem času vrnile v veliko hujši obliki. Zdraviti je potrebno emocionalne vzroke bolezni skupaj s posledicami, ki so že pripeljale do določenih bolezni ali odvisnosti. Žal naša medicina prisega le na zdravljenje z medikamenti, pri čemer v celoti zanemarja vidik dušnega-holističnega zdravja na razvoj bolezni.

Ker smo ljudje mnogo več kot le racionalna in materialna bitja, se v veliki meri z dednim nasledstvom ustvarjajo pogoji za nastanek težav in bolezni.
Največji krivci za nastanek bolezni so miselni vzorci, imenujemo jih tudi miselno nasledstvo, po katerih ljudje delujemo, in se jih niti ne zavedamo. Miselni vzorci vodijo v stres, napeljujejo na nepravilno prehranjevanje, telesne neaktivnosti, nezadovoljstvo, razne odvisnosti, itd.

Ozavestiti se je potrebno, da je miselni proces, ki temelji na čutni zaznavi najbolj pomemben vodnik življenja. Misli oblikujejo posameznikovo samopodobo, ki je kot avtocesta življenja. Lepša je, lepše se po njej potuje. Dobro pri tem je to, da se misli lahko spreminjajo, za to ni potrebe, da misli življenje omejujejo. Vzorci, katerim smo bili izpostavljeni že v rani mladosti neodvisno od nas in vzorci, ki si jih v odrasli dobi utrjujemo, imajo največji vpliv na našo trenutno zdravstveno in siceršnjo socialno, ter družbeno situacijo. Navade in čustva krojijo svet posameznikov in množic. Navade so stalni, ponavljajoči vedenjski vzorci, ki se razvijajo skozi čas in se izvajajo skoraj avtomatsko, brez zavestnega premisleka. Pridobivajo se s ponavljanjem določenih dejavnosti ali obnašanj v določenih situacijah. Star pregovor pravi “Navada je železna srajca “, kar pomeni, da se navad težko otresemo in spremenimo. Navade lahko preoblikujejo z namenom, da olajšajo življenje ali izboljšajo pogoje zanje. Oblikovanje navad je proces, ki zahteva čas, vztrajnost in motivacijo. Pogosto se razvijejo skozi več stopenj, kot so motivacija, vzpostavljanje rutine, vzdrževanje doslednosti. Pomembno je izbirati zdrave navade, ki podpirajo dobro počutje in cilje v življenju. Ko se navade, ki omejujejo in povzročajo gorje spremenijo, se spremenijo tudi situacije.

Mnoge pesti nezadovoljstvo, ki ga povzročajo neprijetna čustva in če to nezadovoljstvo traja dlje časa pripelje do slabega počutja, slabe koncentracije, pojavijo se strahovi, pomanjkanje življenske energije, nedoseganje ciljev, itd. Vse to vodi do slabih odnosov doma, v službi in družbi, izbruha različnih bolezni. To so prvi znanilci, da misli niso usklajene z željami.

V izogib vsem neprijetnostim, ki kratijo veselje, je nujno zavedanje, da so težave in bolezni proizvod razmišljanja in delovanja. Telo si zapomni vsa mišljenska stanja. Stvari o katerih dnevno razmišljamo, trkajo na naša vrata, kajti življenje je plod posameznikovega uma.

Ko posamezniki spoznajo in si priznajo, da so vzorci mišljenja in neprave navade tiste, ki jih delajo nesrečne, nezadovoljne in mnogokrat tudi bolane, ter prevzamejo odgovornost za nastalo situacijo, je najtežji del spremembe nastale situacije že opravljen. V telesu se ustvarijo in vzpostavijo energije, ki imajo moč za spremembo miselnih vzorcev in navad. Um in telo sta tedaj pripravljena, da se začne proces čiščenja in menjava obstoječih miselnih vzorcev in navad, ki so pripeljale do različnih bolezni telesa, uma in odvisnosti.

Gensko se prenaša le 1 % bolezni, ostale se prenašajo po miselnih vzorcih in prepričanjih.

V primeru, da ste že zboleli in zdravite posledice bolezni, se nujno vprašajte po vzrokih, ki so do bolezni pripeljali. Vzroke za nastalo situacijo lahko pozdravite sami, ozdravitev posledic bolezni pa prepustite za to izkušenemu zdravstvenemu osebju.
Ko boste pozdravili vzroke za nastalo bolezen, verjemite, bo v večini primerov bolezen izginila, ali pa bodo vsaj posledice bolezni milejše in hitreje ozdravljive.
V primeru, da ne veste, kako poiskati vzroke za nastanek bolezenskih stanj, se prosto obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.