Zdravljenje bolezni, slabega počutja ali različnih odvisnosti ne zahteva samo odpravo posledic bolezni, temveč nujno zahteva odpravo vzrokov, ki so do teh bolezni, slabega počutja ali odvisnosti pripeljale. Šele po odpravi vzrokov za nastanek bolezni, slabega počutja ali odvisnosti in odpravi njihovih posledic lahko pričakujemo stanje telesa in duha, v katerem se bolezni, slabo počutje ali odvisnosti ne bodo več ponavljale.

Če zdravimo le posledice bolezni, slabega počutja ali odvisnosti, se bodo le te v kratkem času vrnile v veliko hujši obliki. Zdraviti je potrebno vzroke skupaj s posledicami nastalih nezadovoljstev, ki so že pripeljale do določenih bolezni ali odvisnosti.

Miselni vzorci, po katerih ljudje delujejo, in se jih niti ne zavedajo, so krivci za nastale težave.

Ozavestiti se je potrebno, da je miselni proces najbolj pomemben vodnik življenja. Misli oblikujejo posameznikovo samopodobo, ki je avtocesta življenja. Lepše so misli, bolj udobna bo življenska vožnja. Misli se lahko spreminjajo, za to ni potrebe, da misli življenje omejujejo. Vzorci, katerim smo  izpostavljeni že v rani mladosti neodvisno od  razumevanja situacij in ki niso bili tekom let spremenjeni, imajo največji vpliv  na trenutno situacijo. Navade in čustva krojijo svet. Star pregovor pravi “Navada je železna srajca “, kar pomeni, da se navad težko otresemo, in jih še težje spremenimo. Ko se navade, ki omejujejo in povzročajo gorje spremenijo, se spremeni tudi življenje.

Mnoge pesti slabo počutje, bolezni, slaba koncentracija, strahovi, neprijetna čustva, slaba samozavest, slabo samospoštovanje, napačna izbira življenskega sopotnika, izguba službe, slabi odnosi doma in v službi, nedoseganje ciljev, slaba izobrazba, pomanjkanje življenske energije itd. in še veliko stvari, ki  delajo posameznike in množice nezadovoljne. To so prvi znanilci, da  misli niso usklajene z željami.

V izogib vsem neprijetnostim, ki kratijo veselje, je nujno zavedanje, da so težave in bolezni proizvod razmišljanja in delovanja. Telo si zapomni vsa mišljenska stanja. Stvari o katerih dnevno razmišljate, trkajo na vaša vrata, kajti življenje je plod posameznikovega uma.

Ko se ljudje izobrazijo, da so vzorci mišljenja in navade tiste, ki delajo ljudi nesrečne, nezadovoljne in mnogokrat tudi bolane, takrat  se v telesu vzpostavijo energije, ki imajo moč, da se situacija obrne, če se spremenijo miselni vzorci, ki so do vseh nezaželjenih stanj  pripeljali.

Najtežje je priznati sebi in okolici, ter prevzeti odgovornost za nastalo situacijo. Ko priznanje pride, se lahko začne proces čiščenja in menjava obstoječih miselnih vzorcev in navad, ki večino ljudi pripelje do različnih bolezni telesa, uma in odvisnosti.

Gensko se prenaša le 1 % bolezni, ostale se prenašajo po miselnih vzorcih in prepričanjih.