Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali okvare. Je dinamičen proces, ki vključuje fizične, čustvene, duševne, socialne in okoljske vidike. Zdravje nam omogoča, da lahko živimo polno, aktivno življenje, ter se soočamo z njenimi vsakdanjimi izzivi. Skrb za zdravje vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, dovolj spanja, izogibanje škodljivim navadam in redne zdravstvene preglede. Zdravljenje bolezni, slabega počutja ali različnih odvisnosti ne zahteva samo odpravo posledic bolezni, temveč nujno zahteva odpravo vzrokov, ki so do teh bolezni, slabega počutja ali odvisnosti pripeljale. Šele po odpravi vzrokov za nastanek bolezni, slabega počutja ali odvisnosti in odpravi njihovih posledic lahko pričakujemo stanje telesa in duha, v katerem se bolezni, slabo počutje ali odvisnosti ne bodo več ponavljale.

Če zdravimo le posledice bolezni, slabega počutja ali odvisnosti, se bodo le te v kratkem času vrnile v veliko hujši obliki. Zdraviti je potrebno vzroke bolezni skupaj s posledicami, ki so že pripeljale do določenih bolezni ali odvisnosti.

Ker ljudje nismo le racionalna bitja, temveč smo tudi duševna, se v veliki meri z dednim nasledstvom ustvarjajo pogoji za nastanek težav in bolezni.
Največji krivci za nastanek bolezni so miselni vzorci, imenujemo jih tudi miselno nasledstvo, po katerih ljudje delujemo, in se jih niti ne zavedamo. Miselni vzorci vodijo ljudi v stres, napeljujejo na nepravilno prehranjevanje, telesne neaktivnosti, nezadovoljstvo, razne odvisnosti, itd.

Ozavestiti se je potrebno, da je miselni proces, ki temelji na čutni zaznavi najbolj pomemben vodnik življenja. Misli oblikujejo posameznikovo samopodobo, ki je kot avtocesta življenja. Lepša je, lepše se po njej potuje. Dobro pri tem je to, da misli lahko spreminjamo, za to ni potrebe, da misli življenje omejujejo. Vzorci, katerim smo bili izpostavljeni že v rani mladosti neodvisno od nas in vzorci, ki si jih v odrasli dobi utrjujemo imajo največji vpliv na našo trenutno zdravstveno in siceršnjo situacijo. Navade in čustva krojijo svet. Navade so stalni, ponavljajoči vedenjski vzorci, ki jih razvijamo skozi čas in se izvajajo skoraj avtomatsko, brez zavestnega premisleka. Pridobimo jih s ponavljanjem določenih dejavnosti ali obnašanj v določenih situacijah. Star pregovor pravi “Navada je železna srajca “, kar pomeni, da se navad težko otresemo in spremenimo. Navade lahko preoblikujemo z namenom, da olajšamo svoje življenje ali izboljšamo svoje sposobnosti. Oblikovanje navad je proces, ki zahteva čas, vztrajnost in motivacijo. Pogosto se razvijejo skozi več stopenj, kot so motivacija, vzpostavljanje rutine, vzdrževanje doslednosti. Pomembno je, da izbiramo zdrave navade, ki podpirajo naše dobro počutje in cilje v življenju. Ko se navade, ki omejujejo in povzročajo gorje spremenijo, se spremeni tudi življenje.

Mnoge pesti nezadovoljstvo, ki ga povzročajo neprijetna čustva in če to nezadovoljstvo traja dlje časa pripelje do slabega počutja, slabe koncentracije, pojavijo se strahovi, pomanjkanje življenske energije, nedoseganje ciljev, itd. Vse to vodi do slabih odnosov doma, v službi in družbi, izbruha različnih bolezni. To so prvi znanilci, da misli niso usklajene z željami.

V izogib vsem neprijetnostim, ki kratijo veselje, je nujno zavedanje, da so težave in bolezni proizvod razmišljanja in delovanja. Telo si zapomni vsa mišljenska stanja. Stvari o katerih dnevno razmišljamo, trkajo na naša vrata, kajti življenje je plod posameznikovega uma.

Ko ljudje spoznajo in si priznajo, da so vzorci mišljenja in neprave navade tiste, ki jih delajo nesrečne, nezadovoljne in mnogokrat tudi bolane, takrat se v telesu vzpostavijo energije, ki imajo moč, da se situacija obrne. Ko spremenijo miselne vzorce, ki so do vseh neželjenih stanj pripeljali, se življenska situacije bistveno spremeni.

Najtežje je priznati sebi, da imamo slabe navade, ter prevzeti odgovornost za nastalo situacijo. Ko priznanje pride, se lahko začne proces čiščenja in menjava obstoječih miselnih vzorcev in navad, ki so pripeljale do različnih bolezni telesa, uma in odvisnosti.

Gensko se prenaša le 1 % bolezni, ostale se prenašajo po miselnih vzorcih in prepričanjih.

V primeru, da ste že zboleli in zdravite posledice bolezni, se nujno vprašajte po vzrokih, ki so do bolezni pripeljali. Vzroke za nastalo situacijo lahko pozdravite sami, ozdravitev posledic bolezni pa prepustite za to izkušenemu zdravstvenemu osebju.
Ko boste pozdravili vzroke za nastalo bolezen, verjemite, bo v večini primerov bolezen izginila, ali pa bodo vsaj posledice bolezni milejše.
V primeru, da ne veste, kako poiskati vzroke za nastanek bolezenskih stanj, se prosto obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.